เพิ่มเพื่อน
 • เที่ยวบินภายในประเทศ
  (เชียงใหม่, เชียงราย, อุบลราชธานี, อุดรธานี, หาดใหญ่, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช)
 • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
 • เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก


 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ (สิงคโปร์ และ กัวลาลัมเปอร์)
 • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 8
 • เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
 • ผู้โดยสารต้องแจ้งหมายเลขยืนยันการจอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลดลงเครื่อง สามารถใช้บริการเช็คอินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์รับใบกำกับภาษี สามารถติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ 
  ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 ประตู 3
ข้อมูลจาก 
เว็บสำเร็จรูป
×